Ponuka

Kontakt

Agentúra Prometheus s.r.o.

Tel.(SR): 00421 / 948 360 361 Tel.(DE): 0049 / 176 271 575 17 email: paprometheus@centrum.sk Telefonicky sme Vám k dispozícií počas pracovných dní v čase od 9:00 do 19:00. Prostredníctvom emailu nás môžte kontaktovať kedykoľvek.

paprometheus@centrum.sk

Naša agentúra sa zaoberá vyhľadávaním pracovných miest pre lekárov v Nemecku. Pracujeme pre lekárov z celej Európskej únie. Pracovné miesto vieme najsť aj čerstvým absolventom. Pre lekárov pracujeme bezplatne.

 

Často kladené otázky

Môžem sa zamestnať ako lekár v Nemecku, ak som vyštudoval lekársku fakultu na Slovensku? 
Áno, v Nemecku uznávajú Vaše vzdelanie, ktoré ste dosiahli v SR v plnom rozsahu, bez ďalšieho preskúšavania, ako aj vzdelanie, dosiahnuté v ktoromkoľvek štáte EÚ.

Koľko by som zarábal, ak by som sa rozhodol pracovať v SRN? 
Minimálne 4 000 EUR v hrubom mesačne s pohotovostnými službami. V závislosti od rokov praxe a od toho, či máte špecializačnú skúšku v danom odbore sa hrubá mzda pohybuje v intervale od 4 000- 7000 EUR. Pre vedúce pozície môže byť aj vyššia.

Môžete sprostredkovať zamestnanie v Nemecku aj pre absolventov medicíny bez praxe? 
Áno. Pracovné miesto môžeme pre Vás začať hladať už počas posledného roku štúdia na lekárskej fakulte.

Zarábajú lekári z cudziny menej ako ostatní? 
Nie. Výšku mzdy neovplyvňuje národnosť ani štátne občianstvo.

Je uznaná v Nemecku špecializačná skúška vykonaná v SR? 
Áno, v plnom rozsahu, ako aj lekársky diplom z SR.

Aká jazyková úroveň je potrebná pre prácu lekára v Nemecku? 
Pre prácu lekára v Nemecku je potrebná B2 úroveň ovládania nemeckého jazyka. Táto úroveň je taktiež potrebná pre udelenie aprobácie. Nemecké úrady udeľujúce aprobáciu uznávajú B2 certifikáty vykonané na území SRN alebo na Goetheho inštitúte v SR a v ďaľších štátoch EÚ. Goetheho inštitút na Slovensku spolupracuje s jazykovými školami, ktoré realizujú prípravné jazykové kurzy a majú taktiež udelenú kompetenciu skúšať a vydávať jazykové certifikáty B2 v mene Goetheho inštitútu. Všetky certifikáty B2, ktoré udeľujú jayzykové školy spolupracujúce s Goetheho inštitútom, sú uznávané úradmi a zamestnávateľmi v Nemecku.

Je povinné pred nastúpením na pracovné miesto absolvovať stáž? 
Nie je to povinné, avšak odporúčame na danom pracovisku pred nástupom do pracovného pomeru aspoň dva týždne hospitovať. Počas hospitácie dostanete okrem iného k nahliadnutiu napr. vzory prijímacích protokolov a prepúšťacích správ, aby ste sa pred nástupom do zamestnania oboznámili so špecifickými výrazmi a formuláciami, ktoré Vám uľahčia neskôr zhotovovanie  dokumentácie.

Sú nejaké významné rozdiely v organizácii práce lekárov v Nemecku oproti SR? 
Najvýznamnejší rozdiel je v tom, že lekár nemusí strácať čas s písaním prepúšťacích správ a prijímacích protokolov ako je to bežné u nás, ale stačí mu text nadiktovať do diktafónu a špeciálni zamestnanci nemocnice, určení na písanie dokumentácie,  text z diktafónu napíšu, najčastejšie v programe Word. Lekár má potom možnosť si text prezrieť a prípadne skorigovať. Je to veľmi pohodlné zhotovovanie dokumentácie, šetrí lekárom nielen čas, ale aj energiu. Lekári sa tak môžu viac venovať medicínskej práci a menej času trávia s administratívou. Tento štandardný systém funguje na každom pracovisku v celej SRN. Títo zamestnanci pracujú pre každého lekára, aj pre čerstvých absolventov.

Aké sú ceny bývania v SRN? 
Len o niečo málo vyššie ako u nás. S výnimku takých veľkomiest ako sú  napr. Berlín, Mníchov, Hamburg sa ceny nájmu bytov pohybujú na úrovni 5-8 EUR/m2 aj s energiami.  Napríklad nájomné  s médiami za dvojizbový byt s balkónom o rozlohe 65 m2 sa pohybuje od 325-520 EUR mesačne v závislosti od lokality.

Aké sú ceny potravín v SRN? 
Podobné ako u nás, niektoré potraviny ako napr. mlieko, tvaroh, vajcia, čierny čaj, banány a niektoré druhy ovocia sú v SRN dokonca lacnejšie ako u nás. Drahšie ako u nás sú napr. koreniny, mletá červená paprika, niektoré druhy zeleniny, med a huby. Ostatné základné potraviny sú cenovo približne na rovnakej úrovni ako na Slovensku. 

 

&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;Personalna agentura Prometheus